Бізнес-консультування

Психологічне консультування керівників і організацій — розвиток навичок ефективного керівництва персоналом організації, поліпшення атмосфери в колективі, підвищення мотивації співробітників до роботи.

Консультування також направлено на вміння вести переговори; виступати перед аудиторією; ефективно проводити наради; дослідження особливості поведінки в конфліктних ситуаціях з використанням групових дискусій, ділових і рольових ігор, моделювання ситуацій, що відображають зміст діяльності членів колективу.

Психологічне консультування допомагає керівникам:

приймати ефективні рішення з обов’язковим урахуванням інтересів колективу;
знаходити кілька варіантів виходу з проблемних ситуацій;
вирішувати конфліктні ситуації, знаходити конструктивні рішення;
розробляти стратегію і тактику досягнення поставлених цілей.
Для керівників і організацій ми пропонуємо психологічні тренінги:

розвиток мотивації трудової діяльності персоналу;
дослідження стратегій поведінки керівника в конфліктних ситуаціях;
дозвіл ділових і міжособистісних конфліктів у сфері бізнесу та управління;
розвиток ефективних стилів лідерства і керівництва;
поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі;
формування навичок ділового спілкування;
підготовка до проведення ділових переговорів;
актуалізація особистісного потенціалу співробітників.

Comments are closed.